• ירטל מעליות

  לקוחות נכבדים,
  חברת ירטל מברכת אתכם על החלטתכם לפעול על מנת לקדם ולשפר את איכות ונוחות חייכם בהוספת מעלית לבניינכם. אנחנו נסייע לכם להגיע למטרה - 

  לחיצה על כפתור המעלית בביתכם.
  +קרא עוד
 • ירטל מעליות

  חושבים על הכל.
  בחברת ירטל מומחים בבדיקת האפשרויות והתאמת צרכים ודרישות הלקוחות היום ובעתיד לאלה אשר עלולים להזדקק למעלית וזאת בזכות הצוות המקצועי עם ניסיון של 25 שנים בהתקנת מעליות ו-15 שנות ניסיון בהוספת מעליות בבניינים קיימים. הם עושים את ההבדל בין בחירה לבחירה נכונה.
  +קרא עוד
 • ירטל מעליות

  הטכנולוגי ביותר, הבטוח ביותר ובעיצוב מודרני ואיכותי - בזכות ניסיון עשיר בתכנון הנדסי מורכב, בעיצוב מושלם וייחודי בהתאמה לדרישת הלקוח.
  +קרא עוד
 • 1
 • 2
 • 3

המלצות / איך מתחילים


whyדיירים יקרים,
תהליך קידום פרויקט התקנת מעלית בבית משותף שבו מספר בעלי דירות, מלווה לעיתים בקשיים ובניגודי אינטרסים בין השכנים.

איך מתחילים?
מובאות בפניכם מספר המלצות לביצוע הפעולות החוקיות הנדרשות לתחילת התהליך ועד להחלטה וחתימה על ההסכם להוספת מעלית בבניינכם.


לפי סעיף 59 ו' לחוק המקרקעין תיקון אחרון, רשאים מי שבבעלותם שני שלישים (66%) מהדירות בבניין משותף להחליט באסיפה כללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, וזאת בכפוף לכך שלא תהיה פגיעה מהותית בדירות וברכוש המשותף ושניתן יהיה לקבל היתר בניה.

 בעל נכס המסכים להוספת מעלית בבניין יכול לתת את הסכמתו העקרונית שתהייה מעלית בבניין, ואין בהסכמתו חובת השתתפות בעלות התקנת המעלית בבניין.

 א. הפעולה הראשונה לביצוע היא ליזום קיום אסיפת דיירים חוקית של כל בעלי דירות בבניין הרשומים בטאבו כבעלי דירות. הדבר יעשה בהודעה אישית ובלוח המודעות לפחות חמישה ימים (רצוי שבוע ואף יותר) לפני מועד האספה (מצורפת דוגמא). יש לוודא שכל בעלי הדירות לרבות בעלי דירות שמשכירים את דירותיהם ואינם מתגוררים בבניין קבלו את ההודעה. 

נסח טאבו מרוכז : רצוי כבר בשלב זה שיהיה בידי הנציגות מידע עדכני מי בעלי הדירות על פי נסח טאבו מרוכז מעודכן. (ניתן לקבל על ידי שירות 171 מבזק, ובמרכזי הטאבו האזוריים, או באתר WWW.POSTIL.COM).

ב. על הנציגות להכין פרוטוקול בהתאם לסדר היום של האסיפה ולהביאו לאספה להחתמה. יש לציין בפרוטוקול את החלטות הדיירים בדבר הקמת המעלית (מצורפת דוגמא) ועוד. על הפרוטוקול יש להחתים את כל בעלי הדירות שמסכימים להקמת המעלית – הסכמה עקרונית שתוקם בבניין מעלית - שאינה מהווה הסכמה או התחייבות לתשלום שהוא על התקנת המעלית. במקרה שמתקיים דיון על הוצאות האחזקה השוטפת של המעלית כדאי לציין שאין בחתימה על הפרוטוקול התחייבות להשתתפות בהוצאות השוטפות.

ג. באסיפה רצוי שתבחר נציגות שתעמוד מול חברת המעליות ירטל מעליות בע"מ למשא ומתן. לנציגות יהיה ייפוי כוח מצד הדיירים לחתום על הסכם עם החברה. הפרוטוקול יכלול ייפוי כוח לנציגים הנבחרים.

ד. חלוקת עלויות הקמת המעלית בין בעלי הדירות בקומות השונות אינה קבועה בחוק ונתונה להחלטת בעלי הדירות. המקובל הוא כי התשלום יתחלק באופן יחסי לפי גובה הקומה. ההסכמות הדרושות

להוספת מעלית בבניין - לפחות 66% מבעלי הנכס בבניין.
לשיפוץ הבניין החלטת רוב המחייבת את כל בעלי הנכס בהשתתפות בעלות.

ה. אופן ביצוע התשלום:
תשלום ראשון בחתימת ההסכם,
שאר התשלומים מחולקים לפי ציוני דרך של שלבי העבודה,
מהלך העבודות לאחר קבלת היתר הבנייה הוא כ- 4 חודשים.
הנציגות תעביר ההמחאות לפקודת החברה בהתאם להתקדמות שלבי הביצוע.
נציג ירטל ימליץ בפני הנציגות על אפשרויות נוספות להסדרת התשלום מבעלי הדירות
התשלום האחרון יועבר לחברה בגמר העבודות במעמד המסירה.

• חוק המקרקעין (תיקון מס.19) התשנ"ו-1996 (מעליות) עודכן ב-27/07/2003